A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Дубов'язівської селищної ради

Порядок надання та розгляду заяв про випадки булінгу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЦДЮТ

від 24.04.2020 № 04/1-ОД

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькування) в комунальному закладі позашкільної освіти Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області

«Центр дитячої та юнацької творчості»

 

Загальні положення

1. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про

випадки булінгу (цькуванню) в комунальному закладі позашкільної освіти Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості» (далі Порядок) розроблено відповідно до Закону України від 18.02.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі.

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники комунальному закладу  позашкільної освіти Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості» (далі ЦДЮТ Дубов’язівської селищної ради) та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність і повноту інформації, що надається.

5. Терміни, що вживаються у Порядку:

булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви щодо випадків булінгу (цькування)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти адміністрації ЦДЮТ Дубов’язівської селищної ради.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява). Форма Заяви додається.

3. Заяви надсилаються на електронну пошту відділу освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної ради 41848402@mail.gov.ua

4. Прийом і реєстрацію поданих Заяв здійснює особисто директор закладу. 5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Датою подання Заяви вважається дата її прийняття.

7. Розгляд Заяв здійснює директор ЦДЮТ Дубов’язівської селищної ради з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою щодо питань проведення розслідувань випадків булінгу у ЦДЮТ Дубов’язівської селищної ради є директор Лелюх Анна Володимирівна. Телефон - 0969074681.

2. До функцій відповідальної особи належить прийом і реєстрація Заяв, контроль за виконанням рішень та рекомендацій Комісії з розгляду випадків булінгу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви директор видає наказ про проведення розслідування випадків булінгу (цькування), яким затверджується склад  уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та інші матеріали у сторін конфлікту.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4. Комісія створюється наказом директора ЦДЮТ Дубов’язівської селищної ради.

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники, батьки постраждалого та булера, директор закладу та інші зацікавлені особи.

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, то директор протягом одного дня зобов’язаний повідомити про це уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він має право звернутися до органів Національної поліції України.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів і реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його представник може звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти адміністрації ЦДЮт Дубов’язівської селищної ради про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається дата її засідання, але не пізніше, ніж за 3 робочі дні після створення Комісії.

Вхід для адміністратора