A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Дубов'язівської селищної ради

Нормативно-правова база

Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у СЖО від 03.10.2018 № 800

Закони України

  • Закон України “ Про охорону дитинства”

https://ips.ligazakon.net/document/t012402?an=228

  • Закон України “ Про запобігання та протидію домашньому насильству”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

  • Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

 

Листи МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020-2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню).

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

Вхід для адміністратора